COMISIA DE ADMITERE ÎN PROFESIE:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Moise BOJINCĂ

Membri: Jr. Simona DUMITRIU

Jr. Maria MACOVEI

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ:

Preşedinte: Jr. Vasilica-Crenguţa OPROIU

Membri: Jr. Irina MARINCA

Jr. Cristiana-Daniela LUNGU

 

COMISIA DE STAGIU:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Moise BOJINCĂ

Membri: Jr. Simona DUMITRIU

Jr. Maria MACOVEI

Jr. Maria IONICI

Jr. Vasilica-Crenguţa OPROIU

 

COMISIA DE CENZORI:

Ec. Ana BÂRHOATĂ

Conf. univ. dr. Nicolae CERNĂIANU